top of page

SVĒTĀS VEDĪBAS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Amata"  festivālā Laba Daba uzstāsies ar diviem priekšnesumiem - deju "Svētās vedības" (Dzintara Kakša horeogrāfija, grupas "Skyforger" 

mūzika) un deju "Du hast" ("Kitchener Schwaben dancers" horeogrāfija, 

grupas "Rammstein" mūzika).

 

Cēsu apriņķa vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amata” dibināts 1999. gada septembrī. Vadītāja jau 20 gadu garumā Lilita Ventere.

Dejai un upei ir līdzīga būtība – tecēt uz priekšu! Tādēļ kolektīvam izvēlējāmies Latvijas straujākās upes vārdu! Tā nu mēs plūstam, tekam un līkumojam – kādu brīdi straujāk un skaļāk, kādu klusītēm, bet spītīgi uz priekšu. Izdejoto deju skaits jau sajucis, bet lielos Deju svētkus - nu jau četrus, atceramies ar smiekliem par notikumiem, satiktajiem cilvēkiem, izdejotajām naktīm un nodejotajām kurpēm! Šobrīd kolektīvs, kā upe pavasarī – aktīvs, dzīvespriecīgs, atsaucīgs un atvērts jaunām idejām. Īpaši atmiņā palikuši pēdējie Dziesmu un Deju svētki ar piedalīšanos deju lieluzvedumā „Māras zeme.”

Sestdiena, pl. 22.30 Suņa skatuve.

bottom of page