top of page

SPORTA SPĒLES

IMG_7629.jpg

SPORTA SPĒLES

Sestdien sporta laukumā

Sestdien, 5.augustā norisināsies dažādi sporta spēļu turnīri: futbolā, volejbolā un kroketā.

Futbola, volejbola un kroketa turnīri norisināsies no plkst. 10.00, sporta laukumos pie Lāča skatuves.

Komandu reģistrācija no plkst. 08.45 līdz plkst. 09.45 Laba Daba info punktā.

sports1.jpg

LABA DABA VOLEJBOLS

Sestdien sporta laukumā

LABA DABA volejbola turnīra nolikums

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Popularizēt volejbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu.

1.2. Uzsvērt godīgas spēles principu (Fair play).

2. Vieta un laiks

2.1. Turnīrs norisināsies Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, volejbola laukumā, 2024.gada 13.jūlijā, no plkst. 10.00. Komandu reģistrācija no plkst. 08.45 līdz plkst. 09.45 Laba Daba info punktā.

3. Sacensību vadība
3.1. Sacensības organizē biedrība "Latvijas Universitātes sports".

4. Dalībnieki

4.1. Turnīrā piedalās festivāla dalībnieki un apmeklētāji.

5. Sacensību norise

5.1.Sacensības tiek sarīkotas atbilstoši nolikumam.

5.2. Komandas sacenšas vienādos sastāvos 4 pret 4 uz laukuma, četri spēlētāji var būt maiņā.

5.3. Izspēles sistēma tiks noteikta pēc komandu reģistrācijas, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

5.4. Konflikta gadījumos vienpersonisku lēmumu pieņem Galvenais tiesnesis.

5.5. Izspēles sistēma tiks noteikta pēc komandu reģistrācijas, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

5.6. Par nesportisku rīcību spēlētājam tiek parādīta sarkanā kartiņa. No laukuma noraidītais spēlētājs laukumā neatgriežas un galvenais tiesnesi lemj par tā turpmāko līdzdalību.

5.7. Spēles laikā ir atļauts neierobežots spēlētāju maiņu skaits.

5.8. Komandām uz kārtējo spēli jāierodas laicīgi. Ierodoties uz spēli 5 (piecas) minūtes pēc tās sākuma komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums 0:5.

5.9. Spēles laikā rezerves spēlētājiem un treneriem jāatrodas ārpus laukuma.

5.10. Volejbola turnīra norises teritorijā aizliegts:

            5.10.1. Lietot alkoholiskos dzērienus vai atrasties stiprā alkohola reibumā;

            5.10.2. Smēķēt;

            5.10.3. Nepiedienīgi uzvesties (aizskarot vai apvainojot spēlētājus un  skatītājus).

6. Punktu skaitīšanas sistēma:

6.1. Par uzvarētu spēli komanda saņem 2 punktus;

6.2. Par zaudētu spēli – 1 punktu;

6.3. Par neierašanos uz spēli – 0 punktus.

6.4. Vienādā punktu skaita gadījumā vietas noteiks pamatojoties uz:

            6.4.1. visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu attiecības
           6.4.2. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.

7. Apbalvošana

7.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas veicināšanas balvas.

7.2. Individuāli tiek apbalvoti spēlētāji dažādās nominācijās.

sports1.jpg

LABA DABA KROKETS

Sestdien sporta laukumā

Turnīrs norisināsies Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, volejbola laukumā, 2024.gada 13.jūlijā, no plkst. 10.00. Reģistrācija no plkst. 08.45 līdz plkst. 09.45 Laba Daba info punktā.

sports2.jpg

LABA DABA FUTBOLS

Sestdien sporta laukumā

LABA DABA futbola turnīra nolikums

1. Mērķis uz uzdevumi

1.1. Popularizēt futbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu.

1.2. Uzsvērt godīgas spēles principu (Fair play).

2. Vadība

2.1. Futbola turnīru organizē biedrība "Latvijas Universitātes sports".

2.2. Par komandu un to sastāvu Pieteikumiem un izmaiņām atbild Galvenais tiesnesis.

2.3. Par sacensību kalendāru un tā izmaiņām atbild Galvenais tiesnesis.

2.4. Par protestu, disciplināro jautājumu un konfliktsituāciju risināšanu atbild Galvenais tiesnesis.

3. Sacensību vieta un laiks

3.1. Turnīrs norisināsies Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, futbola laukumā, 2024.gada 13.jūlijā no plkst. 10:00. Komandu reģistrācija no plkst. 08:45 līdz plkst. 09:45 Laba Daba info punktā.

4. Dalībnieki un pieteikšanās

4.1. Turnīrā piedalās festivāla dalībnieki un apmeklētāji.

4.2. Katrai komandai jāiesniedz pieteikumu ar minimums 6 (sešiem), bet maksimums 10 (desmit) spēlētājiem.

4.3. Komandu atbildīgās personas (treneri u.c.) atbild par sniegto datu pareizību.

4.4. Komandu atbildīgās personas atbild par komandas visu dalībnieku iepazīstināšanu ar turnīra nolikumu un Galvenā tiesneša lēmumiem.

4.5. Komandas nosaukumā nedrīkst būt nepiedienīgi, rasu, tautu un reliģiju noniecinoši vārdi.

5. Sacensību kārtība

5.1. Sacensības norit atbilstoši futbola noteikumiem un turnīra izstrādātajiem noteikumiem.

5.2. Komandas sacenšas vienādos sastāvos 4+1 pret 4+1 (5:5), bet 5 spēlētāji var būt rezervē.

5.3. Sacensībās nav atļauts piedalīties apavos ar radzēm.

5.4. Izspēles sistēma tiks noteikta pēc komandu reģistrācijas, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

5.5. Par nesportisku rīcību spēlētājam tiek parādīta sarkanā kartiņa. No laukuma noraidītais spēlētājs laukumā neatgriežas un galvenais tiesnesi lemj par tā turpmāko līdzdalību.

5.6. Spēles laikā ir atļauts neierobežots spēlētāju maiņu skaits.

5.7. Komandām uz kārtējo spēli jāierodas laicīgi. Ierodoties uz spēli 5 (piecas) minūtes pēc tās sākuma komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums 0:5.

5.8. Spēles laikā rezerves spēlētājiem un treneriem jāatrodas ārpus laukuma.

5.9. Futbola turnīra norises teritorijā aizliegts:

            5.9.1. Lietot alkoholiskos dzērienus vai atrasties alkohola reibumā;

            5.9.2. Smēķēt;

            5.9.3. Nepiedienīgi uzvesties (aizskarot vai apvainojot spēlētājus un  skatītājus).

6. Tiesneši

6.1. Katru spēli tiesā viens tiesnesis.

7. Apbalvošana

7.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas veicināšanas balvas.

7.2. Individuāli tiek apbalvoti spēlētāji dažādās nominācijās.

8. Uzvarētāju noteikšana

8.1. Uzvara tiek vērtēta ar 3 punktiem, neizšķirts ar 1, bet zaudējums - ar 0 punktu.

8.2. Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā. Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir:

            8.2.1. labāka gūto un zaudētu vārtu starpība savstarpējās spēlēs;

            8.2.2. labāka gūto un zaudētu vārtu starpība visās spēlēs;

            8.2.3. vairāk gūto vārtu;

            8.2.4. mazāk zaudēto vārtu;

            8.2.5. vairāk uzvaru;

            8.2.6. veiksme izlozē.

bottom of page